Učebnice

Po dohodě se studenty dané skupiny používám některou z učebnic z nakladatelství Fraus. Knihy, popřípadě další materiály (slovníky, doplňkové výukové materiály, apod) mohu objednat u vydavatele s 10% slevou. (Učebnice není v ceně kurzu!)

First Choice

First Choice

Moderní řada učebnic založená na komunikativním přístupu k osvojení cizího jazyka, určená dospělým studentům i středoškolákům. Ve čtyřech úrovních se studenti postupně dostávají na úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), což odpovídá výstupním požadavkům MŠMT ČR na osvojení cizího jazyka při maturitní zkoušce. Pro studenty jazykových škol a firemních kurzů jistě není bez zajímavosti fakt, že úroveň B2 odpovídá stupni ovládnutí angličtiny, který jim umožní úspěšně složit nejfrekventovanější mezinárodně uznanou zkoušku FCE (First Certificate in English). Více

Eurolingua English 1, 2, 3, 4

eurolingua EnglishVe čtyřech dílech dovede eurolingua English studenty od začátečníků po úroveň středně pokročilých, tedy od úrovně A1 po úroveň B2 SERR. Řada je vhodná i pro přípravu k maturitě. Nahrávky jsou namluveny rodilými mluvčími britskou i americkou angličtinou. Kromě metodické příručky, která podává podrobnější informace učitelům, je k dispozici také studijní příručka, určená pro studenty a podávající souhrnný pohled na nejdůležitější oblasti: gramatiku, slovní zásobu a studijní techniky. Více

Step by Step 1, 2

Step by Step 1Nové vydání oblíbené učebnice angličtiny Step by Step je doplněno o vložené audio CD, které obsahuje nahrávky rozhovorů a cvičení zaměřené na výslovnost. Je určeno nejen úplným či tzv. falešným začátečníkům-samoukům, ale též studentům navštěvujícím zejména soukromé jazykové školy. Jedná se o publikaci, která v sobě kombinuje prvky zahraničních učebnic (autentický jazyk, komunikativní styl) s výhodami české učebnice (tradiční dělení lekce na texty s vyčleněnou slovní zásobou, gramatiku a cvičení). Více

Let’s talk

Let's TalkPublikace určená zejména pro konverzační kurzy a maturitní ročníky středních škol rozvíjí běžně probíraná témata pomocí nápaditých otázek. Celkem 36 témat postupuje od základních námětů až po etické otázky. Každá lekce se skládá ze tří samostatných částí — otázek s naznačenými odpověďmi mírně pokročilé; podnětů k diskusi, které rozvíjejí abstraktní uvažování a schopnost argumentace; a textu s otázkami k porozumění, které dále spojují nové informace s vlastními zkušenostmi studenta. Každá část obsahuje vlastní slovníček s fonetickým přepisem, definici hesla v angličtině a vynechaným místem pro doplnění překladu. Více

Let’s Talk Anew

Let's Talk AnewModerní nástupce knihy "Let’s talk". Publikace určená zejména pro konverzační kurzy a maturitní ročníky středních škol. Více ...

 

 

 

 

 

Ve výuce rovněž používám velké množství doplňkových materiálů (články a texty, doplňkové materiály s gramatikou a slovní zásobou, audiomateriály, testy a další). Veškeré tyto doplňkové materiály jsou zahrnuty v ceně výuky. Mnohé další si účastníci kurzu mohou stáhnout na těchto stránkách po získání přihlašovacích údajů.

Page generated in 0.1432 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál