Překlady

Kromě výuky anglického jazyka nabízíme kvalitní překlady z/do anglického jazyka a rovněž z/do německého jazyka. Pro tuto službu nejsme vybaveni pouze znalostí cílových jazyků, ale rovněž kvalitními a moderními slovníky a pomůckami, které překladatelé ke své práci používají. V německém jazyce rovněž nabízíme tlumočení (klikni zde)!
K nejčastěji poptávaným službám patří překlady korespondence (soukromé či obchodní), překlady abstraktů k absolventským či diplomovým pracím, gramatické korektury textů, různé návody, informační letáky a jakékoliv texty, které nejsou jednostranně nadmíru odborné (zejména z právnické a lékařské oblasti). Můžete si však být jisti, že požadované překlady jsou dodávány v dohodnutém termínu a v patřičné kvalitě.

Formáty textu k překladu

Text k překladu nebo jazykové korektuře můžete dodat v libovolné podobě - v tištěné formě, CD ROM (doporučeně poštou nebo osobně), či elektronickou poštou (všechny formáty MS Office; .pdf; apod.). Nejběžnější a nejrychlejší je dnes elektronická pošta.

Termín dodání překladu

Termín dodání překladu vždy záleží na domluvě se zákazníkem. Vždy se však snažíme, aby byl překlad vyhotoven v co možná nejkratším termínu.

Forma hotového překladu

Forma hotového překladu bude taková, jakou klient požaduje.

Důvěrnost informací

Zachování důvěrnosti získaných informací je pro nás samozřejmostí. Překladatel je z právního i morálního hlediska vázán mlčenlivostí o všech informacích uvedených v jednotlivých zakázkách. EFFORT.cz se plně ztotožňuje s "Etickým kodexem překladatele a tlumočníka" (viz zde).

Ceny

V případě Vašeho zájmu o naše služby Vám bezplatně zhotovíme předběžnou kalkulaci. Z Vaší strany postačí pouze zaslání textu, např. elektronickou poštou nebo poštou, a my Vám obratem zašleme vyhotovenou cenovou kalkulaci a termín dodání. Minimální fakturovatelná jednotka je běžně 1 normostrana. Nicméně cenu mohou ovlivňovat mnohé další faktory, a proto podle druhu překladu či dlouhodobější spolupráci nabízím smluvní ceny překladu.

Mám zájem o překlad nebo cenovou kalkulaci překladu:

  • anglický jazyk - klikni zde
  • německý jazyk - překlady klikni zde
  • německý jazyk - překlady / tlumočení klikni zde

Orientační ceny za překlady

Překlad: výchozí / cílový jazyk cena za 1 NS
český jazyk / anglický jazyk 300,- Kč
anglický jazyk / český jazyk 260,- Kč
český jazyk / německý jazyk 300,- Kč
německý jazyk / český jazyk 260,- Kč

 

Normostrana

Normovaná strana, tzv. normostrana (NS)(definována vyhl. č. 77/1993 Sb. § 24 odst. 2), představuje 1800 úhozů (stránka na níž je 30 řádků po 60 úhozech). Obvykle jsou však texty formátovány jinak (hustší či řidší text), takže k zjištění skutečného rozsahu textu, tj. počtu normostran, poslouží jednoduchý výpočet. V textovém editoru Word si ve Vlastnostech (Soubor) najdete Statistické údaje a tam najdete počet znaků (včetně mezer), a to celé vydělíte číslem 1800. Tak získáte počet normostran.

Výpočet 1 NS = počet znaků včetně mezer : 1800

Poznámka: Pro Vaši představu, počet normostran výsledného textu (překladu) je zpravidla přibližně o 20 % vyšší. 1 NS představuje průměrně 60-120 minut práce. To je odvislé od obtížnosti textu.

Způsoby placení

  • hotově
  • převodem na účet na základě faktury

U nových zákazníků a překladu, jehož předpokládaná cena je vyšší než 1.000,- Kč, zpravidla vyžadujeme zálohu 50% z předpokládané ceny překladu.

 

 

Etický kodex překladatele a tlumočníka

I. Ve smyslu tohoto etického kodexu je profesionální tlumočník osoba, která za úplatu převádí nezaměnitelnými prostředky smysl výpovědi mluvčího z výchozího jazyka do jazyka cílového. Výsledek tvůrčí práce tlumočníka je novou hodnotou, která má povahu duševního vlastnictví.

II. Ve smyslu tohoto etického kodexu je profesionální překladatel osoba, která za úplatu převádí nezaměnitelnými prostředky smysl písemné výpovědi mluvčího z výchozího jazyka do jazyka cílového v písemné podobě. Výsledek tvůrčí práce překladatele je novou hodnotou, která má povahu duševního vlastnictví.

III. Tlumočník a překladatel je vždy a v plné míře vázán služebním tajemstvím, které nesmí vyzradit nikomu a které se týká všeho, co se tlumočník a překladatel dozví při své činnosti u neveřejných jednání a překladů.

IV. Tlumočník a překladatel důvěrné informace nikdy nezneužívá.

V. Tlumočník a překladatel zásadně přijímá pouze ty závazky, které odpovídají jeho schopnostem a přípravě. Za výsledek své práce nese plnou morální odpovědnost.

VI. Tlumočník a překladatel odmítne vykonávat takovou činnost a zdrží se takového jednání, které by mohly poškodit důstojnost jeho povolání.

VII. Tlumočník a překladatel zásadně projevuje solidaritu se svými kolegy.

VIII. Tlumočník a překladatel zprostředkuje jinému tlumočníkovi nebo překladateli tlumočení nebo překlad vždy bezplatně.

IX. Výkon povolání nezkracuje tlumočníka a překladatele na jeho osobních lidských a občanských právech a nesmí být na újmu jeho důstojnosti.

Zdroj: Jednota tlumočníků a překladatelů
Page generated in 0.1082 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál