Informace a zápis do kurzů

Hlavní zápis na následující školní rok probíhá vždy v odobí červen-srpen a rovněž v první polovině září. Dodatečný zápis probíhá po informačních schůzkách v druhé polovině září, pouze však na neobsazená místa v jednotlivých skupinách. Nicméně přihlásit se lze PŘEDBĚŽNĚ KDYKOLIV a „pojistit se“ tzv. zápisným. To je zejména výhodné v případech, kdy je větší počet zájemců. Tehdy rozhoduje datum dřívějšího přihlášení. Je rovněž možné se přihlásit kdykoliv do již probíhajícího kurzu během školního roku. V takovém případě se platí pouze poměrná část kurzovného.

 

Pro aktuální studenty

Studenti, kteří již navštěvují kurzy a kteří chtějí pokračovat v dalším školním roce, se musejí přihlásit pomocí zápisného nejpozději do 23. června (viz Kontakt). Lze se samozřejmě přihlásit i po tomto datu, není však již zaručeno, že jejich místo nebylo obsazeno jiným zájemcem o výuku.

 

Kurzovné a zápisné

Kurzovné a zápisné (aktuální ceny naleznete v tabulce) lze provést bankovním převodem na účet (na základě faktury) či hotově (faktura nebo příjmový pokladní doklad). Částku kurzovného lze vystavit i na fakturu v jakékoliv poměrné části, kterou je firma či zaměstnavatel ochotna studentovi (účastníku kurzu) zaplatit, a na zbylou část dostává student příjmový pokladní doklad. Kurzovné lze zaplatit hotově (získání slevy), nebo ve dvou splátkách v rozmezí cca 2 měsíců (případně po domluvě i jinak).

Ti, kdo nikdy mé kurzy nenavštěvovali, mají 6 vyučovacích hodin výuky zkušební — ZDARMA. Pokud jim způsob výuky vyhovuje a chtějí pokračovat, tak platí kurzovné do 14 dnů po této zkušební době. Zápisné (bylo-li zaplaceno) se vrací v případě, že:

  • kurz není otevřen (*)
  • nedojde-li k dohodě o přeřazení do jiné skupiny
  • při odstoupení ve zkušební době 6 vyučovacích hodin
  • dojde-li k odhlášení do 15. srpna nového školního roku (při dřívějším přihlášení)

Výhody zápisného — sleva z ceny kurzu o 200,- Kč a jistota přihlášení

(*) Rozhodnutí o otevření kurzu bude učiněno nejpozději v den zahájení kurzu podle počtu zapsaných posluchačů. Veškeré informace o kurzech, učebnicích, termínu výuky atd. se dozvíte na informační schůzce a budou rovněž zveřejněny na této webové stránce. Písemné sdělení o informační schůzce a zahájení výuky jsou přihlášeným zájemcům rozesílány elektronickou poštou v časovém předstihu.

 

Ve školním roce 2018/19 je výuka všech skupin ze zdravotních důvodů odvolána a nové kurzy nejsou otevřeny! Omlouvám se všem zájemcům a děkuji za pochopení.

 

Informace o kurzech anglického jazyka 2017/2018

zaměření kurzu Všeobecný jazykový kurz
používaná učebnice viz Výukové materiály
vstupní pokročilost úrovně 1-6 viz Výuka pro veřejnost
místo výuky kurzu viz Místa a čas výuky
celkem hodin výuky 60 vyučovacích hodin (základ) / 70 vyučovacích hodin (rozšířená výuka)
(délka 1 vyučovací hodiny = 45 minut)
rozsah výuky Jedenkrát týdně 2 vyučovací hodiny
cena BEZ zápisného 6.400,- Kč (základ) / 7400,- Kč (rozšířená výuka)
SE zápisným 5.700,- Kč (základ) / 6700,- Kč (rozšířená výuka)
Zápisné 500,- Kč
sleva Přímí rodinní příslušníci: každý –200,-
Navštěvuje kurzy jeden školní rok –100,-
Navštěvuje kurzy více jak dva školní roky –200,-
Celá platba kursovného najednou –200,-
Zápisné (500,-Kč) –200,-
Doporučení kurzu (1 student) -3% z kurzovného
Doporučení kurzu (2 studenti a více) -6% z kurzovného
informační schůzky viz Aktuální info
zahájení výuky viz Aktuální info

Viz Místa a čas výuky
přihlášení Mám zájem se přihlásit do kurzu nebo získat více informací.

 

 

Page generated in 0.1765 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál