ADRA

ADRA

Pomáhat může každý

Zde je odkaz na zajímavou možnost podpory humanitární organizace ADRA, která nemusí být z naší strany zase až tak nemožná, a už vůbec ne těžká. A přesto může tak hodně pomoci potřebným. Zde je odkaz na krátký video spot k uvedenému projektu.

Pokud jste ještě neslyšeli o této humanitární organizace, zde je alespoň krátká informace:

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených státech amerických před více jak padesáti lety a dnes má zastoupení ve 125 zemích světa. V České republice ADRA začala působit v roce 1992 a v současné době patří ke třem největším organizacím v České republice poskytujících humanitární, rozvojovou a sociální pomoc doma i v zahraničí.

ADRA pomáhá jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, jako jsou povodně či zemětřesení, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti, zemědělství atd.).  ADRA realizovala nebo realizuje projekty v Bangladéši, Barmě, Bosně a  Hercegovině, Číně, Bulharsku, Indii, Indonésii, Kambodži, Keni, Libanonu, Moldavsku, Mongolsku, Nepálu, Pákistánu, Rusku, Řecku, Srbsku, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, USA, Uzbekistánu, Zambii a v řadě dalších zemí.mince-dene

V České republice ADRA koordinuje dobrovolnická centra ve dvanácti městech ČR, která se zaměřují především na pomoc zdravotně postiženým a seniorům. V loňském roce ADRA vyslala do nemocnic, ústavů sociální péče, dětských domovů a azylových domů více než 1 600 dobrovolníků. ADRA je také největším koordinátorem pomoci v případě povodní a jiných živelných katastrof v ČR. V postižených oblastech dobrovolníci distribuují humanitární pomoc a pomáhají při zvládání následků živelných pohrom.

ADRA také realizuje programy globálního vzdělávání, jejichž cílem je zvýšit úroveň individuálního a vědomého přístupu dětí a mládeže ke globálním tématům a zlepšit jejich informovanost o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce.

  

Page generated in 0.1542 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál