First Choice

First Choice A1 Autoři:

Angela Loyd, John Stevens, Alena Telínová

Moderní řada učebnic založená na komunikativním přístupu k osvojení cizího jazyka, určená dospělým studentům i středoškolákům. Ve čtyřech úrovních se studenti postupně dostávají na úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), což odpovídá výstupním požadavkům MŠMT ČR na osvojení cizího jazyka při maturitní zkoušce. Pro studenty jazykových škol a firemních kurzů jistě není bez zajímavosti fakt, že úroveň B2 odpovídá stupni ovládnutí angličtiny, který jim umožní úspěšně složit nejfrekventovanější mezinárodně uznanou zkoušku FCE (First Certificate in English).

 • využívá metod úkolového učení
 • rozvíjí všechny jazykové kompetence s důrazem na komunikaci
 • poskytuje dostatek prostoru pro samostatnou práci
 • má celkem čtyři díly, každý na 80-120 vyučovacích hodin

First Choice A2

Metodologická východiska

First Choice využívá nejmodernějších metodologických poznatků a postupů; metodologickým východiskem je metoda úkolově podporovaného učení neboli Task-Supported Approach (TSA). Učebnice této nové řady jsou zaměřeny na přirozený, autentický jazyk, užívaný v každodenních kontextech doma, v práci, ve škole, ve volném čase. Témata každodenního života umožňují vytvářet "miniscénáře" pro simulaci reálných situací přímo ve třídě a zároveň dávají podněty k diskusím o různých životních stylech a tím zvyšují interkulturní toleranci a pochopení.

Prostor pro samostatnou, párovou a skupinovou práci a do jisté míry nezávislost na postupu vyučujícího v hodině je jedním z charakteristických rysů učebnic First Choice. Na konci každého výukového celku studenti najdou sekci Magazine určenou k samostudiu, jejíž součást/i jsou kromě upevňujících cvičení také poznámky z oblasti reálií anglicky mluvících zemí, užitečné tipy a rady, jak zvýšit vlastní studijní potenciál. Tyto informace jsou na úrovni A1 uváděny česky.

First Choice B1 First Choice B2

Komponenty

Úrovně A1, A2 a B1 se skládají z kompletu učebnice s vkládaným slovníčkem (Phrasebook) a CD s audionahrávkami k samostudiu ke cvičením z oddílu Magazine a pracovního sešitu, který je určen k rozšířenému procvičování určitých jazykových prostředků a ke kontrole pokroku studentů v jejich osvojování. Úroveň B2 se sestává z učebnice s vkládaným audio CD a příručky učitele.

Učebnice

obsahují celkem 10-12 tematických celků; v závěru každého studenti najdou dvoustranu oddílu Magazine k samostudiu. Po 4 celcích vždy následuje revizní lekce Quick Check.

Výběr z tematických okruhů

Tematické celky úrovně A1

 • First contact
 • Name, phone & mail
 • People in my life
 • My favourite restaurant
 • A typical day
 • My week
 • Today, yesterday & last week
 • From year to year
 • Home & away
 • What sort of person are you?
 • Out & about

Tematické celky úrovně A2

 • Plans & priorities
 • Travel
 • Days out
 • Food for thought
 • Home sweet home
 • All in a day‘s work
 • Changing lifestyles
 • You haven‘t changed a bit
 • How do you feel?
 • Party time

Tematické celky úrovně B1

 • Getting to know people
 • Remember when...
 • Fit for life
 • I do it my way
 • What's the story?
 • Home comforts
 • How others live
 • What a wonderful world
 • Is it progress?
 • The generation game
Page generated in 0.1281 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál