Překlady a tlumočení

Kromě výuky anglického jazyka nabízíme kvalitní překlady z/do anglického jazyka a rovněž z/do německého jazyka. Pro tuto službu nejsme vybaveni pouze znalostí cílových jazyků, ale rovněž kvalitními a moderními slovníky a pomůckami, které překladatelé ke své práci používají. V německém jazyce rovněž nabízíme tlumočení (klikni zde)!
K nejčastěji poptávaným službám patří překlady korespondence (soukromé či obchodní), překlady abstraktů k absolventským či diplomovým pracím, gramatické korektury textů, různé návody, informační letáky a jakékoliv texty, které nejsou jednostranně nadmíru odborné (zejména z právnické a lékařské oblasti). Můžete si však být jisti, že požadované překlady jsou dodávány v dohodnutém termínu a v patřičné kvalitě.

Formáty textu k překladu

Text k překladu nebo jazykové korektuře můžete dodat v libovolné podobě - v tištěné formě, CD ROM (doporučeně poštou nebo osobně), či elektronickou poštou (všechny formáty MS Office; .pdf; apod.). Nejběžnější a nejrychlejší je dnes elektronická pošta.

Termín dodání překladu

Termín dodání překladu vždy záleží na domluvě se zákazníkem. Vždy se však snažíme, aby byl překlad vyhotoven v co možná nejkratším termínu.

Forma hotového překladu

Forma hotového překladu bude taková, jakou klient požaduje.

Důvěrnost informací

Zachování důvěrnosti získaných informací je pro nás samozřejmostí. Překladatel je z právního i morálního hlediska vázán mlčenlivostí o všech informacích uvedených v jednotlivých zakázkách. EFFORT.cz se plně ztotožňuje s "Etickým kodexem překladatele a tlumočníka" (viz zde).

Ceny

V případě Vašeho zájmu o naše služby Vám bezplatně zhotovíme předběžnou kalkulaci. Z Vaší strany postačí pouze zaslání textu, např. elektronickou poštou nebo poštou, a my Vám obratem zašleme vyhotovenou cenovou kalkulaci a termín dodání. Minimální fakturovatelná jednotka je běžně 1 normostrana. Nicméně cenu mohou ovlivňovat mnohé další faktory, a proto podle druhu překladu či dlouhodobější spolupráci nabízím smluvní ceny překladu.

Mám zájem o překlad nebo cenovou kalkulaci překladu:

  • anglický jazyk - klikni zde
  • německý jazyk - překlady klikni zde
  • německý jazyk - překlady / tlumočení klikni zde

Orientační ceny za překlady

Překlad: výchozí / cílový jazyk cena za 1 NS
český jazyk / anglický jazyk 300,- Kč
anglický jazyk / český jazyk 260,- Kč
český jazyk / německý jazyk 300,- Kč
německý jazyk / český jazyk 260,- Kč

 

Normostrana

Normovaná strana, tzv. normostrana (NS)(definována vyhl. č. 77/1993 Sb. § 24 odst. 2), představuje 1800 úhozů (stránka na níž je 30 řádků po 60 úhozech). Obvykle jsou však texty formátovány jinak (hustší či řidší text), takže k zjištění skutečného rozsahu textu, tj. počtu normostran, poslouží jednoduchý výpočet. V textovém editoru Word si ve Vlastnostech (Soubor) najdete Statistické údaje a tam najdete počet znaků (včetně mezer), a ty vydělíte číslem 1800. Tak získáte počet normostran.

Výpočet 1 NS = počet znaků včetně mezer : 1800

Poznámka: Pro Vaši představu, počet normostran výsledného textu (překladu) je zpravidla přibližně o 20 % vyšší. 1 NS představuje průměrně 60-120 minut práce. To je odvislé od obtížnosti textu.

Způsoby placení

  • hotově
  • převodem na účet na základě faktury

U nových zákazníků a překladu, jehož předpokládaná cena je vyšší než 1.000,- Kč, zpravidla vyžadujeme zálohu 50% z předpokládané ceny překladu.

Page generated in 0.1098 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál