Nabídka výuky angličtiny

Nabídka výuky angličtiny

Ve Valašských Kloboukách a okolí působím již od roku 1997. Zaměřuji se na výuku všeobecné angličtiny v kurzech pro veřejnost v šesti úrovních: úplný začátečníkstředně pokročilý. Dle CEF (Council of Europe Framework) – Evropský referenční rámec pro jazyky – jsou to úrovně A1, A2, B1 (viz níže). Jako lektor mám certifikát na úroveň B2: Státní jazyková zkouška — SJŠ Ostrava; třetí úroveň Cambridge ESOL FCE (English for Speakers of Other Languages) pro nerodilé mluvčí.

V dubnu letošního roku jsem otevřel na těchto stránkách anonymní hodnocení mých kurzů studenty. Viz zde

 

Co Vám nabízím

  • Vysokou úroveň pravidelné výuky s mnohaletou zkušeností
  • Studijní skupiny obvykle s 5–6 účastníky (úroveň úplní začátečníci do 8 osob)
  • Kvalitní výukové a doplňkové materiály
  • Možnost zakoupení kvalitních učebnic pro výuku za výhodné ceny
  • Možnost vyzkoušení si 6 vyučovacích hodin zdarma
  • Diskusní fórum na stránce (pouze pro účastníky kurzu)
  • Možnost stažení různých doplňkových materiálů a úkolů (pouze pro účastníky kurzu)

 

Evropský referenční rámec pro jazyky

Následuje přehled jednotlivých skupin.

Stupeň A1:

“Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.”

Stupeň A2:

“Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.”

Odpovídající jazyková zkouška, např.: Cambridge ESOL KET

Stupeň B1:

“Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.”

Odpovídající jazyková zkouška, např.: Cambridge ESOL PET

Stupeň B2:

“Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.”

Odpovídající jazyková zkouška, např.: Cambridge ESOL FCE

Stupeň C1:

“Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.”

Odpovídající jazyková zkouška, např.: Cambridge ESOL CAE

Stupeň C2:

“Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.”

Odpovídající jazyková zkouška, např.: Cambridge ESOL CPE

Doporučuji

HELPFORENGLISH
Asi nejlepší česká neplacená stránka k výuce angličtiny. Gramatika, četba, poslech, testy a mnoho dalšího. Najdete zde i to, co se jinde nedozvíte.

NEWS IN LEVELS 

Skvělá a užitečná stránka s čtením, poslechem a videi k různým zprávám z celého světa upraveným do třech úrovní obtížnosti. Vřele doporučuji!

PROJECT BRITAIN

Stránka přinášející různé informace z reálií Velké Británie. Dozvíte se mnohé užitečné věci ještě předtím, než okusíte GB na vlastní kůži. Čekají Vás autentické texty, které nejsou nijak zvlášť obtížné. Vše doplňují mnohé obrázky. Stačí jen klikat a číst.

Další užitečné a zajímavé stránky naleznete zde.

Page generated in 0.1267 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál