Etický kodex

Důvěrnost informací

Zachování důvěrnosti získaných informací je pro nás samozřejmostí. Překladatel je z právního i morálního hlediska vázán mlčenlivostí o všech informacích uvedených v jednotlivých zakázkách. EFFORT.cz se plně ztotožňuje s "Etickým kodexem překladatele a tlumočníka".

 

Etický kodex překladatele a tlumočníka

I. Ve smyslu tohoto etického kodexu je profesionální tlumočník osoba, která za úplatu převádí nezaměnitelnými prostředky smysl výpovědi mluvčího z výchozího jazyka do jazyka cílového. Výsledek tvůrčí práce tlumočníka je novou hodnotou, která má povahu duševního vlastnictví.

II. Ve smyslu tohoto etického kodexu je profesionální překladatel osoba, která za úplatu převádí nezaměnitelnými prostředky smysl písemné výpovědi mluvčího z výchozího jazyka do jazyka cílového v písemné podobě. Výsledek tvůrčí práce překladatele je novou hodnotou, která má povahu duševního vlastnictví.

III. Tlumočník a překladatel je vždy a v plné míře vázán služebním tajemstvím, které nesmí vyzradit nikomu a které se týká všeho, co se tlumočník a překladatel dozví při své činnosti u neveřejných jednání a překladů.

IV. Tlumočník a překladatel důvěrné informace nikdy nezneužívá.

V. Tlumočník a překladatel zásadně přijímá pouze ty závazky, které odpovídají jeho schopnostem a přípravě. Za výsledek své práce nese plnou morální odpovědnost.

VI. Tlumočník a překladatel odmítne vykonávat takovou činnost a zdrží se takového jednání, které by mohly poškodit důstojnost jeho povolání.

VII. Tlumočník a překladatel zásadně projevuje solidaritu se svými kolegy.

VIII. Tlumočník a překladatel zprostředkuje jinému tlumočníkovi nebo překladateli tlumočení nebo překlad vždy bezplatně.

IX. Výkon povolání nezkracuje tlumočníka a překladatele na jeho osobních lidských a občanských právech a nesmí být na újmu jeho důstojnosti.

Zdroj: Jednota tlumočníků a překladatelů
Page generated in 0.0982 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál