Informace a zápis - stávající student

Studenti, kteří již navštěvující kurzy a kteří chtějí pokračovat v dalším školním roce, se musejí přihlásit pomocí zápisného nejpozději do 25. června (viz Kontakt). Neučiní-li tak, mohou se přihlásit i dodatečně kdykoliv (i po zahájení výuky v novém školním roce), nicméně se může stát, že jejich místo v posledně navštěvované skupině studentů bude již obsazeno někým jiným. Proto je doporučeno se přihlašovat v dřívějším termínu.

Kurzovné a zápisné

Kurzovné a zápisné (aktuální ceny naleznete v tabulce) lze provést bankovním převodem na účet (na základě faktury) či hotově (faktura nebo příjmový pokladní doklad). Částku kurzovného lze vystavit i na fakturu v jakékoliv poměrné části, kterou je firma či zaměstnavatel ochotna studentovi (účastníku kurzu) zaplatit, a na zbylou část dostává student příjmový pokladní doklad. Kurzovné lze zaplatit hotově (získání slevy), nebo ve dvou splátkách v rozmezí cca 2 měsíců (případně po domluvě i jinak).

Zápisné (bylo-li zaplaceno) se vrací v případě, že:

  • kurz není otevřen (*)
  • nedojde-li k dohodě o přeřazení do jiné skupiny
  • při odstoupení ve zkušební době 6 vyučovacích hodin
  • dojde-li k odhlášení do 15. srpna nového školního roku (při dřívějším přihlášení)

Výhody zápisného — sleva z ceny kurzu o 200,- Kč a jistota přihlášení

(*) Rozhodnutí o otevření kurzu bude učiněno nejpozději v den zahájení kurzu podle počtu zapsaných posluchačů. Veškeré informace o kurzech, učebnicích, termínu výuky atd. se dozvíte na informační schůzce a budou rovněž zveřejněny na této webové stránce. Písemné sdělení o informační schůzce a zahájení výuky jsou přihlášeným zájemcům rozesílány elektronickou poštou v časovém předstihu.

Informace o kurzech anglického jazyka

zaměření kurzu Všeobecný jazykový kurz
používaná učebnice viz Výukové materiály
vstupní pokročilost úrovně 1-6 viz Výuka pro veřejnost
místo výuky kurzu viz Místa a čas výuky
celkem hodin výuky 60 vyučovacích hodin (základ) / 70 vyučovacích hodin (rozšířená výuka)
(délka 1 vyučovací hodiny = 45 minut)
rozsah výuky Jedenkrát týdně 2 vyučovací hodiny
cena BEZ zápisného 6.300,- Kč (základ) / 7300,- Kč (rozšířená výuka)
SE zápisným 5.600,- Kč (základ) / 6600,- Kč (rozšířená výuka)
Zápisné 500,- Kč
sleva Přímí rodinní příslušníci: každý –200,-
Navštěvuje kurzy jeden školní rok –100,-
Navštěvuje kurzy více jak dva školní roky –200,-
Celá platba kursovného najednou –200,-
Zápisné (500,-Kč) –200,-
Doporučení kurzu (1 student) -3% z kurzovného
Doporučení kurzu (2 studenti a více) -6% z kurzovného
informační schůzky viz Aktuální info
zahájení výuky

viz Aktuální info


Viz Místa a čas výuky

přihlášení Mám zájem se přihlásit do kurzu nebo získat více informací - klikni zde.
Page generated in 0.1343 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál