Informace a zápis - nový student

Hlavní zápis na následující školní rok probíhá vždy v srpnu a v první polovině září. Dodatečný zápis probíhá po informačních schůzkách v druhé polovině září, pouze však na neobsazená místa v jednotlivých skupinách. Nicméně přihlásit se lze PŘEDBĚŽNĚ KDYKOLIV a „pojistit se“ tzv. zápisným. To je zejména výhodné v případech, kdy je větší počet zájemců. Tehdy rozhoduje datum dřívějšího přihlášení. Je rovněž možné se přihlásit kdykoliv do již probíhajícího kurzu během školního roku. V takovém případě se platí pouze poměrná část kurzovného.

Kurzovné a zápisné

Kurzovné a zápisné (aktuální ceny naleznete v tabulce) lze provést bankovním převodem na účet (na základě faktury) či hotově (faktura nebo příjmový pokladní doklad). Částku kurzovného lze vystavit i na fakturu v jakékoliv poměrné části, kterou je firma či zaměstnavatel ochotna studentovi (účastníku kurzu) zaplatit, a na zbylou část dostává student příjmový pokladní doklad. Kurzovné lze zaplatit hotově (získání slevy), nebo ve dvou splátkách v rozmezí cca 2 měsíců (případně po domluvě i jinak).

Ti, kdo nikdy mé kurzy nenavštěvovali, mají 6 vyučovacích hodin výuky zkušební — ZDARMA. Pokud jim způsob výuky vyhovuje a chtějí pokračovat, tak platí kurzovné do 14 dnů po této zkušební době. Zápisné (bylo-li zaplaceno) se vrací v případě, že:

  • kurz není otevřen (*)
  • nedojde-li k dohodě o přeřazení do jiné skupiny
  • při odstoupení ve zkušební době 6 vyučovacích hodin
  • dojde-li k odhlášení do 15. srpna nového školního roku (při dřívějším přihlášení)

Výhody zápisného — sleva z ceny kurzu o 200,- Kč a jistota přihlášení

(*) Rozhodnutí o otevření kurzu bude učiněno nejpozději v den zahájení kurzu podle počtu zapsaných posluchačů. Veškeré informace o kurzech, učebnicích, termínu výuky atd. se dozvíte na informační schůzce a budou rovněž zveřejněny na této webové stránce. Písemné sdělení o informační schůzce a zahájení výuky jsou přihlášeným zájemcům rozesílány elektronickou poštou v časovém předstihu.

Informace o kurzech anglického jazyka viz zde

Page generated in 0.1866 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál