Step by Step

Step by Step 1 Autoři:

Paddy Long, Jana Kmentová, Christopher Koy, Zdeněk Benedikt

Nové vydání oblíbené učebnice angličtiny Step by Step je doplněno o vložené audio CD, které obsahuje nahrávky rozhovorů a cvičení zaměřené na výslovnost. Je určeno nejen úplným či tzv. falešným začátečníkům – samoukům, ale též studentům navštěvujícím zejména soukromé jazykové školy. Jedná se o publikaci, která v sobě kombinuje prvky zahraničních učebnic (autentický jazyk, komunikativní styl) s výhodami české učebnice (tradiční dělení lekce na texty s vyčleněnou slovní zásobou, gramatiku a cvičení).

 • určeno úplným i tzv. falešným začátečníkům
 • vhodné i pro jazykové kurzy
 • autentický jazyk rodilých mluvčích
 • česky vysvětlená gramatika a slov-ní zásoba
 • plnobarevná publikace s fotografiemi a ilustracemi
 • reálie Velké Británie a USA slovem i obrazem
 • nahrávky namluveny rodilými mluvčími

Základem tohoto úspěšného propojení autentické angličtiny od rodilých mluvčích a pro samouka tolik potřebných českých vysvětlivek a poznámek byla spolupráce zahraničních a domácích autorů, kteří v tematicky laděných lekcích prezentují základní gramatická pravidla. Veškerá mluvnice je vysvětlena v češtině s využitím příkladů z textů sestavených rodilými mluvčími.

Step by Step 2

Stěžejní texty v lekci byly napsány britskou autorkou, kulturní vstupy na konci lekce v prvním dílu učebnice vyšly z pera amerického člena autorského týmu. Základem je však britská varianta angličtiny, a to jak ve slovní zásobě, tak v gramatickém výkladu. Nejzávažnější rozdíly mezi oběma variantami anglického jazyka jsou stručně a přehledně vysvětleny. Uživatelsky příjemné ilustrace dokreslují osudy protagonistů učebnice, Jo a Chucka, a zároveň pomáhají prezentovat britské a americké reálie, které práci s učebnicí oživují. Úkolem učebnice není pouze naučit studenta gramaticky správný anglický jazyk, ale též seznámit ho s kulturními zvláštnostmi charakteristickými pro anglicky mluvící země. Jazyk, který se s touto učebnicí naučíte, bude prakticky využitelný v běžných situacích, včetně těch, které se kulturně odlišují.

Samostatné nahrávky jsou k dispozici na audio CD (včetně nahrávek vložených v učebnici). Klíč ke cvičením je zařazen na konci učebnice. Vedle něj zde najdete anglicko-český slovník, souhrn základních gramatických pravidel v tabulkách a dále doplňkové testy ověřující vždy po čtyřech lekcích znalost mluvnice i slovní zásoby.

Výběr z tematických okruhů

Step by Step 1

 • Jo přijíždí do České Republiky
 • Jak lidé žijí
 • Typický den
 • Nakupujeme
 • Život ve městě
 • Plánujeme výlet

Step by Step 2

 • Cestovatelé vyprávějí
 • Vzpomínáš si...? (konverzace na pomaturitním srazu)
 • Počítače a internet
 • Pracovní pohovor
 • Cestujeme do USA
 • Zdraví, životní styl, sport
Page generated in 0.1936 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál