Pokyny k hodnocení

V této části stránek je otevřená anonymní "diskuze" k vyjádření toho, jak vnímáte a hodnotíte mé kurzy. Chci Vás ujistit, že tato sekce je opravdu anonymní a že já, jako administrátor těchto stránek, nepoznám autora vloženého příspěvku, pokud tak sami neučiníte napsáním svého vlastního jména. Z mé strany mohu na příspěvek reagovat či jej vymazat, což se stane jen v případě, budou-li zde vloženy příspěvky vulgární či jinak nepřístojně urážlivé a nepravdivé.

Pozor! Pokud jste jako studenti na stránkách zrovna přihlášeni a chcete vložit anonymní příspěvek, je lépe se nejprve odhlásit a poté příspěvek vložit.  

Hodnotit mohou nejen stávající účastníci kurzu, ale rovněž i ti, kdo mé kurzy navštěvovali v minulosti.

Tuto sekci otevírám z důvodu, abyste se mohli objektivně a svobodně vyjádřit ke kvalitě mnou nabízených kurzů. Chci Vašich komentářů a sdělení využít dvěma způsoby:

1) vytvoření statické stránky referencí a hodnocení účastníků jazykových kurzů EFFORT.cz

2) jako zpětnou vazbu ke zlepšování kvality kurzů po všech stránkách - k tomuto může dojít jedině tehdy, je-li podáno pravdivé a objektivní hodnocení kurzu.

Jak by měly Vaše příspěvky vypadat?

Je zcela na Vás, co všechno chcete sdělit. Hodnotit můžete například:

  • jak jste (ne)spokojeni se zvolenou učebnicí
  • jak jste (ne)spokojeni s průběhem jednotlivých lekcí a také celkově s kurzem
  • jak jste (ne)spokojeni s lektorem (způsob podání výuky, vyučovací metody, vystupování a připravenost na vyučovací hodiny, vstřícnost a  ochota  přizpůsobit lekce požadavkům a potřebám skupiny, apod.)
  • jak jste (ne)spokojeni s místem, na němž výuka probíhá

Vaše příspěvky mohou obsahovat i nápady, jak byste kurz vylepšili nebo co byste změnili, čeho byste při výuce uvítali více (společné aktivity s ostatními studenty v hodinách, domácí zadání, poslechová cvičení, atd.). Budu rád, když i stručně porovnáte zkušenost s jinými lektory a jazykovými kurzy (pokud ji máte), ačkoli zde bych byl rád, kdybyste nezmiňovali jména cizích lektorů a jazykových kurzů, aby nedocházelo k jejich snižování či jinému napadání.

Jak jsem již uvedl, příspěvek může být zcela anonymní. Pokud však chcete, můžete uvést své křestní jméno, celé jméno, nebo třeba jen iniciály či nějakou přezdívku. Příspěvek tak působí více "osobněji". Ale nemusí tomu tak být, Vaše anonymita je zaručena. Pozor! Pokud jste jako studenti na stránkách zrovna přihlášeni a chcete vložit anonymní příspěvek, je lépe se nejprve odhlásit! Díky za pochopení a těším se na Vaše příspěvky.

Oto Hermann

 

Page generated in 0.2078 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál