YouTube - HOLIDAYS

Zde najdete zajímavá videa z webu YouTube, která vám přiblíží svátky v anglicky mluvících zemích. Součástí osvojování si jazyka je také rozšiřování vědomostí o kultuře, zvycích a obyčejích zemí, vnichž se anglickým jazykem mluví.

Remember: our effort + your effort = your success!

 17th March - St. Patrick’s Day

 

 

 

 

Page generated in 0.1484 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál